ELEKTRICKY


Seznámení s fungováním elektro obvodu, vodivostí materiálů a letováním. Téma je prodchnuté technickými informacemi, ale i ekologií, a to z hlediska alternativních zdrojů, snižováním spotřeby apod.