OD KUTĚNÍ
K ŘEMESLU


Od kutění k řemeslu - Děti si osvojí nebo upevní vědomosti týkající se lesního hospodářství a řemesel navazujících na zpracování dřeva. Budou pracovat s reálným nářadím a vyrobí si konkrétní výrobek ze dřeva. Posílí si tak vztah k řemeslné výrobě s neopomenutelným odkazem na hospodárné zacházení s dřevem jako surovinou.