RECYHRÁTKY


Seznámení s tématem šetrného vztahu k přírodě, cirkulární ekologií a ekonomií, s praxí třídění materiálů použitelných k další výrobě. Téma je prodchnuté environmentálními informacemi týkajícími se třídění odpadů a živé přírody.