S PŘÍRODOU JSEM KAMARÁD


Hrou a experimentováním si žáci osvojí vědomosti a znalosti z oblastí environmentální a ekologické. Hmatatelným výstupem bude vlastnoručně vyrobený předmět ze dřeva nebo kovu. V tématu se také zrcadlí otázky týkající se jednotlivých druhů řemesel, jako je stolař, truhlář nebo řezbář. Nedílnou součástí budou informace o materiálech a jejich zpracování v kontextu šetrného využívání přírodních zdrojů.