Polytechnika na ZŠ – Polypikle I.

POLYPIKLE I zařazení polytechnických programů do školního i mimoškolního vzdělávání dětí

Číslo akreditace: MSMT- 34057/2019-4-1062

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář s názornými ukázkami

Přihlášení a prezence: od 8.00 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:30 – 10:00

II. blok 10:30 – 12:00

III. blok 12:30 – 14:00

IV. blok 14:30 – 16:00

Místo konání: Lužánky - Lidická 50, Brno, LUSK - skleník

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové SVČ, učitelé MŠ a ZŠ, vychovatelé ŠD a školních klubů).

Tento kurz nabídne pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem zařazovat do svých pedagogických plánů polytechnické programy, možnosti a zákulisí realizace těchto programů, metody a různé typy forem výuky.

- Ukáže, jak v rámci mimoškolního i školního vzdělávání nabízet řemeslně technické činnosti.

- Seznámí pedagogy s metodikou.

- Účastníci si prakticky vyzkouší jednotlivé projekty.

Pedagogové získají škálu témat a drobných projektů vhodných k jednotlivým typům aktivit s ohledem na věkové možnosti dětí a na prostorové možnosti školských zařízení různého typu.

Kurz je rozdělen na dvě části podle zpracovávaného materiálu:

1. Dřevo a kov.

V této části se pedagogové seznámí s prací se dřevem – obeznámí se s metodikou zpracování tohoto materiálu, s výběrem vhodných pomůcek a nástrojů a jejich bezpečným používáním, budou jim představeny jednoduché i složitější projekty ze dřeva. Součástí bude vlastní výroba jednoduchého výrobku.

V práci s kovem si osvojí ověřené možnosti použití pro určitou činnost, účastníci se seznámí s metodikou výroby a bezpečným používáním pomůcek, s tím, jak je důležité zařazovat i práce s tímto materiálem a součástí bude i výroba vlastního drátovaného výrobku. 

2. Moderní techniky

Elektro, 3D tisk nebo práce s termolisem- metodické postupy a získávání znalostí s respektováním bezpečnostních zásad, to je stručná anotace druhé části kurzu. Je to způsob, jak ukázat účastníkům, že je tato činnost u dětí žádaná a rozvíjí jejich technické předpoklady zábavnou formou, podporuje poznání fyzikálních vlastností. Nabídneme opět malé projekty a vlastní výrobu jednoduché mechanické hračky, jejíž součástí bude nácvik pájení jednoduchých obvodů včetně ukázky dalších podobných projektů. 

Získané kompetence:

1. Účastník umí metodiky i prakticky použít a předat minimálně 3 postupy na jednotlivé výrobky pro danou cílovou skupinu.

2. Účastník zná možnosti zavedení polytechnické výchovy do vyučování a umí takové programy zařadit do ŠVP.

3. Účastník se seznámil s bezpečnostními pokyny pro práci s danou cílovou skupinou a umí je vhodně sdělit žákům.