CO VÁM DOVEZEME

Polybus je vybavený nářadím, jako jsou pilky, vrtačky, pájky, 3D pera, akunářadí, termolis atd. Učebny jsou postaveny z pracovních stolů a židliček, v případě deště či prudkého slunce chráněny stany. Mohou být rozloženy na zahradě, v atriu školy i na prostranství před školou. Dokážeme využít i členitější terén, vždy ale budeme potřebovat souvislou rovnou plochu o velikosti minimálně 70 m²².

Můžete si vybrat z nabídky pěti témat. Program je vždy rozdělen na motivační část a na experimentální a praktickou část. Jeden výukový blok trvá 2x 60 minut a je určen pro skupinu 25 dětí.