CENÍK


Cena se odvíjí dle zvoleného vzdělávacího programu:

 • Od kutění k řemeslu - 200 Kč za žáka

 • Recyhrátky - 200 Kč za žáka

 • S přírodou jsem kamarád - 200 Kč za žáka

 • ElekTRICKY - 280 Kč za žáka

 • Stále ve hře - 240 Kč za žáka

 • Micro:Bit - 490 Kč za žáka

Ke každému programu je potřeba připočítat náklady na dopravu:

 • 5 Kč/km trasa Brno (Kounicova) - škola - Brno (Kounicova)

V ceně:

  • kvalifikovaní lektoři, kteří se plně věnují dětem

  • zapůjčení nářadí (vždy pod odborným dozorem)

  • materiál na výrobek pro každé dítě

  • výukové polytechnické metodiky pro pedagogy (elektronicky a 1x vytištěná verze do školy)

Polybus je možné financovat prostřednictvím Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) v rámci Inovativního vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ formou projektové výuky případně tandemové výuky.

Harmonogram:

 • 2 vyučovací hodiny pro jednu třídu (cca 25-30 dětí)

 • POZOR - pro výjezd Polybusu je nutné zajistit program alespoň pro tři třídy, tj. minimálně pro 75 dětí (je možné zkombinovat návštěvu na dvou školách v blízké vzdálenosti)

 • pokud jste brněnská škola, jsme schopní zrealizovat aktivitu i na naší pobočce na Lidické 50 v Brně a to vždy pro jednu třídu (v tomto případě není nutné splnit podmínku programu pro tři třídy)

 • součástí programu je motivační teoretická část vedená zábavnou formou a experimentální a praktická část, kdy si každé dítě samostatně vyrobí svůj vlastní výrobek

Požadavky na prostor při výjezdu Polybusu:

 • zpevněný prostor v blízkosti školy o velikosti min 70m2 (zahrada, nádvoří, aj.) nebo větší prostor uvnitř budovy s dlažbou či podlahou (tělocvična, sokolovna, jídelna, aj.)

 • elektřina 220/230 V (prodlužovací kabely máme vlastní)

Kontaktní osoba:

Dominika Pudilová - 724 520 122

dominika.pudilova@luzanky.cz