OD KUTĚNÍ
K ŘEMESLU

Od kutění k řemeslu - Děti si osvojí nebo upevní vědomosti týkající se lesního hospodářství a řemesel navazujících na zpracování dřeva. Budou pracovat s reálným nářadím a vyrobí si konkrétní výrobek ze dřeva. Posílí si tak vztah k řemeslné výrobě s neopomenutelným odkazem na hospodárné zacházení s dřevem jako surovinou.

Příklady výrobků

Stojánek na mobil

Paletka jako podtácek

Motýlek

Cílová skupina: 

Harmonogram: 

Požadavky na prostor při výjezdu Polybusu

Cena: 

Polybus je možné financovat prostřednictvím Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) v rámci Inovativního vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ formou projektové výuky případně tandemové výuky.

Kontaktní osoba: 

Dominika Pudilová - 724 520 122

dominika.pudilova@luzanky.cz