S PŘÍRODOU JSEM KAMARÁD

Hrou a experimentováním si žáci osvojí vědomosti a znalosti z oblastí environmentální a ekologické. Hmatatelným výstupem bude vlastnoručně vyrobený předmět ze dřeva nebo kovu. V tématu se také zrcadlí otázky týkající se jednotlivých druhů řemesel, jako je stolař, truhlář nebo řezbář. Nedílnou součástí budou informace o materiálech a jejich zpracování v kontextu šetrného využívání přírodních zdrojů.   

Příklady výrobků

Šňůrka ke krmítku

Krmítko

Cílová skupina: 

Harmonogram: 

Požadavky na prostor při výjezdu Polybusu: 

Cena: 

Polybus je možné financovat prostřednictvím Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) v rámci Inovativního vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ formou projektové výuky případně tandemové výuky.

Kontaktní osoba: 

Dominika Pudilová - 724 520 122

dominika.pudilova@luzanky.cz